Centrem severní části severního Plzeňska je město Kralovice. Poprvé jsou zmiňovány v roce 1183 jako osada na obchodní cestě a nejstarší zástavbu najdeme kolem kostela sv. Petra a Pavla. Za Floriána Gryspeka v roce 1547 byly Kralovice povýšeny na město a bylo zde vybudováno sídlo označované jako zámek. Ten byl bohužel zbořen v 80. letech 20. století při výstavbě obchodního domu. Od roku 1623 patřily k plaskému klášteru, v roce 1845 je postihl zhoubný požár po němž započala nová výstavba města. K jeho rozvoji pak přispělo zřízení sídla politického okresu v polovině 19. století. Tehdy se také centrum přesunulo na dnešní dvě kralovická náměstí, kde najdeme budovu bývalé radnice s portálem datovaným do roku 1793. Stojí zde také nejstarší dům čp. 35 U Beránků, původní měšťanská škola z roku 1895 vystavěná z tzv. pivního krejcaru a náměstí uzavírá funkcionalistická budova spořitelny z let 1937-1939. Původně gotický kostel sv. Petra a Pavla byl přestavěn do dnešní podoby za Floriána Gryspeka z Gryspachu v letech 1575–1581 a kromě jiného ukrývá rodinou gryspekovskou hrobku s mumifikovanými těly příslušníků rodu. K ní se váže pověst, podle které se Gryspekové hromadně otrávili po neúspěšné žádosti o milost při pobělohorských konfiskacích. Nad hrobkou je v postranní kapli gryspekovský epitaf z roku 1593. Na oltáři stojí mj. sochy Panny Marie a anděla Zvěstování z původního kostela v Mariánské Týnici ze 16. století. V žatecké ulici stojí kostel evangelické církve projektovaný Hanušem Zápalem z roku 1934. Součástí města je také Mariánská Týnice, kde sídlí regionální muzeum.

Historie Kralovic   ZDE

 

Virtuální prohlídka náměstí  ZDE

Aktuality z Kralovic na oficiálním webu města.